Jeśli otrzymałeś Towar niezgodny z Umową sprzedaży, uszkodzony, inny niż zamówiłeś lub w niewłaściwej ilości, skorzystaj z jednej z poniższych dróg reklamacji.

Chcę skorzystać z naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej:

  • wypełnij formularz: Zgłoszenie serwisowe
  • odeślij produkt na nasz adres wraz z formularzem
  • pamiętaj o należytym zabezpieczeniu produktów

Po otrzymaniu przesyłki, poinformujemy Cię o kosztach serwisu w przypadku naprawy pogwarancyjnej. Jeśli produkt jest na gwarancji, poinformujemy Cię o dalszych krokach.

Jestem Konsumentem, chcę skorzystać z Rękojmi:

  • wypełnij formularz: Zgłoszenie w ramach Rękojmi
  • odeślij formularz do nas drogą elektroniczną lub pocztą
  • po otrzymaniu formularza odezwiemy się do Ciebie niezwłocznie i ustalimy w jakim trybie zrealizujemy zgłoszenie

W przypadku rękojmi, koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Poczekaj więc z wysyłką Towaru na nasz kontakt.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej w jaki sposób korzystać z rękojmi, odwiedź stronę Federacja Konsumentów - Rękojmia, jak korzystać